Дозвільні центри - більше ефективності, менше корупції
Дослідження щодо стану корупції в Україні проект «Гідна Україна» презентує на Закарпатті не вперше. Збір та оприлюднення об’єктивних даних про стан корупції в Україні є одним з основних завдань проекту. Так, раніше «Гідна Україна» презентувала результати замірів стану корупції у сфері вищої освіти та митних процедур.

17 вересня у м. Хуст Івано-Франківський регіональний інформаційно-ресурсний центр (РІРЦ) проекту „Гідна Україна” спільно з Карпатським Агентством Прав Людини «ВЕСТЕД», Хустською агенцією регіонального розвитку «Хуст-Європа-Центр» та Хустською РДА представили результати опитування українських підприємств щодо стану корупції у сфері видачі документів дозвільного характеру на будівництво та на операції з землею.

Слід зауважити, що під час дослідження проект порівнював рівень корупції, з якою стикаються компанії під час отримання дозволів за двома системами – традиційною та за системою єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ). Система дозвільних центрів стала формуватися в Україні з 2004-2005 рр., їх створення стало практично повсюдним явищем після набрання чинності Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Згідно з офіційною інформацією, розміщеної на сайті Закарпатської ОДА www.carpathia.gov.ua: „Спрощено процедури започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру. Так, у районних центрах та містах обласного підпорядкування діють 18 єдиних реєстраційних офісів. У всіх адміністративно-територіальних одиницях області створені центри видачі документів дозвільного характеру (на ті види діяльності, які згідно із Законом вимагають спеціальних дозволів) за принципом організаційної єдності. На виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку підприємництва в області на 2005 рік для ефективного функціонування центрів із видачі документів дозвільного характеру районним державним адміністраціям передано 13 комплектів комп’ютерної техніки, придбаних за кошти обласного бюджету.” – ця інформація, очевидно, є базовою для впровадження програми розвитку малого підприємництва в області на 2007-2008 роки. Хотілося б сподіватися, що за підсумками 2008 року статистична інформація стосовно діяльності ЄДЦ Закарпаття буде більш детальнішою та ґрунтовнішою.

Повертаючись до дослідження, проведеного «Гідною Україною», слід визнати що порівняно з традиційною дозвільною системою результати діяльності ЄДЦ виглядають привабливіше. Дозвільні центри реально призводять до скорочення часових та фінансових витрат, зменшення зусиль заявників.

Ось лише деякі промовисті цифри. В умовах традиційної дозвільної системи відсоток підприємств, які стикаються з тією чи іншою формою корупційних дій при отриманні дозволів на проведення операцій з землею є вищим (44,7%), ніж при отриманні дозволу на будівництво (35,8%). Водночас, серед тих підприємств, які для отримання таких дозволів користуються ЄДЦ, цей відсоток є меншим. Лише 13,1% підприємств, які отримували дозволи на проведення операцій з землею, та 24,1% із тих, що отримували дозвіл на будівництво, мали корупційний досвід.

Єдині дозвільні центри (ЄДЦ) видають дозволи значно ефективніше, ніж це відбувається в умовах традиційної дозвільної системи. Загалом тривалість та кількість кроків, необхідних для отримання дозволів в єдиному дозвільному центрі, є істотно меншою, ніж за умов традиційної системи. Так, наприклад, при здійсненні операцій з землею (продаж, оренда) середній термін отримання дозволу становить 68 днів, в той час як при традиційній дозвільній системі сягає 220 днів.

Дослідження виявило стійку тенденцію: від тяганини при проходженні дозвільних процедур більше страждають малі підприємства. Так термін проходження дозвільних процедур у земельній сфері підприємства з кількістю працівників до 10 чоловік в середньому витрачають до 255 днів, тоді як компанії з персоналом понад 50 чоловік проходять аналогічні процедури за 162 дні. (у будівництві цей складає 176 днів для малих та 119 днів для великих підприємств).

Звичайно, робота дозвільних центрів потребує вдосконалення Більшість респондентів скаржились на значну тривалість процесу отримання дозволів через ЄДЦ, на необхідність додатково самостійно звертатися до дозвільних органів, на обмеженість діапазону послуг, що надаються через дозвільні центри, та на відсутність інформації щодо процедур їх діяльності.

Як показало дослідження, за умови збільшення переліку послуг, які надають ЄДЦ, та покращання якості їхньої роботи, рівень корупції в дозвільній системі може бути знижений в 3-5 разів. Більшість компаній поділяє думку про те, що дозвільні центри зможуть стати досить ефективними чинниками подолання корупції.

Проект «Гідна Україна» виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation).
© sektor-3.org - Третій сектор - Громадський сектор