"Постанова іменем України"
На минулому тижні була опублікована стаття про постанову Львівського апеляційного суду. На прохання читачів, розміщуємо посилання на оригінал тексту постанови: http://www....t/word_news

Постановою у справі №17/260 суд визнав за прецендентним правом Держави, іменем України, право суб’єктів господарювання про отримання роялті (регулярних платежів за користування об’єктом права інтелектуальної власності) за твір образотворчого мистецтва – символіки юридичної особи (що не набула правової охорони у якості об’єкта промислової власності – знака для товарів та послуг), надавши цьому проекту „особливого” статусу - проект офіційного символу (відтепер ім’ям України визнано, що за надання права на використання проекту своєї символіки можна отримувати доходи у вигляді ліцензійних платежів).
Вказана постанова суттєво змінює чинні в Україні норми та закони. Її виконання потребує нових змін до ст.10 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, розділів ІІІ, IV Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст.4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємства”, міжнародних договорів (чинних в Україні) – Паризькій конвенції про охорону прав промислової власності та Стокгольмській конвенції про утворення Міжнародної організації інтелектуальної власності (повноправним членом якої є Україна) й низки інших існуючих в Україні законодавчих та підзаконних актів (як-то, приміром, Постанова КМУ №1716 зі змінами введених Постановою №1148 про збори за надання правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності чи Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Порядку реєстрації символік об’єднань громадян та ін.).
© sektor-3.org - Третій сектор - Громадський сектор