На головну

Сучасний стан податкового стимулювання інновацій в Україні

Розглядаючи сучасний фінансовий стан в Україні в контексті переходу національної економіки на інноваційний шлях розвитку, можна припустити, що фінансові ресурси державного бюджету і кредитних установ у найближчі роки будуть досить обмеженими. Тому головним напрямом державного фінансування має стати податкове стимулювання інноваційної діяльності.
За показником іноземних інвестицій на душу населення, Україна поки що посідає останні місця серед інших країн світу.Наша держава ще й досі відстає в технологічному розвитку від багатьох країн. Задля покращення економічного стану країни варто було б використати досвід інноваційної діяльності, накопичений іншими державами, а також виробити власну інноваційну стратегію, яка допомогла б нам покращити своє соціально-економічне положення, вийти на вищий рівень розвитку.


У 1999 році Верховною Радою України було схвалено Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України, в якій серед заходів податкового стимулювання інноваційної діяльності було передбачено використання таких інструментів:

– застосування податкових пільг для всього циклу інноваційного процесу від фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво за умов використання інновацій для збільшення обсягу та підвищення якості виробленої продукції;

– диференціація розмірів податкових пільг залежно від активності в інноваційному процесі конкретних підприємств, організацій і окремих осіб за умов щорічного збільшення ними витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи не менш як на 25 відсотків;

– звільнення від оподаткування частини прибутку, що спрямовується підприємствами до Української державної інноваційної компанії, Державного фонду фундаментальних досліджень, галузевих інноваційних фондів, галузевих фондів технологічного розвитку та реконструкції виробництва тощо;

– звільнення від сплати податків, включаючи валютні кошти наукових установ, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету;

– введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для наукових організацій, які входять до національної системи науково-технічної інформації;

– запровадження для малих і середніх науково-виробничих організацій, штат яких не перевищує 500 працівників, за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України, безповоротних субсидій у розмірі до 25% загальної суми витрат на створення та впровадження нововведень;

– звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових та науково-технічних кадрів.
Дата 2010-04-07 08:31:23 Переглядів 3913Коментувати

Залогіньтесь будь-ласка!